Grad Poreč

U tijeku podnošenje prijava za razrez poreza na kuće za odmor

0
Poreč
Poreč

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo Grada Poreča objavio je Javni poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča na kuće za odmor. Prijave se primaju do 31.ožujka.

 Prema člancima 25., 26., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima i 9.-13. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo.  

Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o  lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000 do 25.000 kuna pravnoj ili fizičkoj osobi, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000 do 10.000 kuna.  

Obrasci za prijavu mogu se podići u pisarnici Grada Poreča ili na internet portalu Grada Poreča: http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect   

Popunjena prijava s prilozima dostavlja se na adresu Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail: za porez na kuće za odmor: sonja.sablic@porec.hr ili na fax: 052/634-345.   

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa