tulio Demetlika:

Potiče li država privatizaciju usluga koje bi trebale biti javne?

0
Tulio Demetlika
Tulio Demetlika

Saborski zastupnik IDS-a, PGS-a i RI-a Tulio Demetlika je 8. veljače u saborskoj raspravi o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu istaknuo kako bi jedan od osnovnih ciljeva Zakona trebao biti povećanje kvalitete obavljanja komunalnih usluga u korist građana, što ovakav prijedlog nepotrebno ograničava, te se istim uvelike otežava poslovanje trgovačkih društava koje obavljaju komunalnu djelatnost.

Na samom početku svog obraćanja, Demetlika je napomenuo da su „u više od dvadeset godina provedbe Zakona o komunalnom gospodarstvu uočeni brojni nedostaci, te je Zakon mijenjan čak 18 puta.“ Naglasio je da nedvojbeno postoji potreba za cjelovitim rješavanjem ove problematike obzirom se radi o Zakonu koji je od velikog značaja za rad i funkcioniranje na lokalnom nivou.

Iskazao je zabrinutost da ovaj prijedlog Zakona neće doprinijeti racionalizaciji poslovanja dosadašnjih komunalnih društava, već upravo suprotno, za očekivati je da će se morati osnovati novi pravni subjekti za obavljanje djelatnosti koje se više neće smatrati komunalnima, a za što ne postoji privatni interes, posebno za manje općine i gradove. Posebno se kao problem ističe moguće povećanje cijena usluga nakon privatizacije, što je građanima zasigurno najvažnije.

Ukazao je na činjenicu da se u Istri prilikom određivanja cijena usluga koje plaćaju građani, uvijek vodilo računa o socijalnoj komponenti. Kao najvažnije pitanje istaknuo je bojazan je li ovaj prijedlog Zakona zapravo priprema za mogućnost privatizacije značajnog dijela komunalnih poslova.

Kao najsporniju odredbu prijedloga Zakona naveo je članak koji ograničava trgovačka društva u vlasništvu općina i gradova na način da ne mogu istovremeno obavljati drugu tržišnu gospodarsku djelatnost osim isključivo povjerene komunalne djelatnosti.

Ovakvo zakonodavno rješenje je u cijelosti pogrešno, ne vodi ka ostvarenju bilo kakvog društveno korisnog cilja, te može imati opravdanje jedino u vidu omogućavanja privatnog sektora da iz tržišne utakmice isključi trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne samouprave radi obavljanja komunalnih djelatnosti da bi građanima, korisnicima odnosno onima koji tu uslugu plaćaju pružala i neke  druge usluge po povoljnim cijenama, kazao je Demetlika.

Naveo je da bi ovakvim prijedlogom Zakona ostale djelatnosti kao što su npr. zbrinjavanje otpada i pogrebnička djelatnost bile vršene od strane privatnih subjekata koji će radi stjecanja dobiti znatno povisiti cijene, što će dodatno financijski opteretiti građane. Dodao je kako je cilj tržišne utakmice da potrošač dobije najbolju uslugu za najmanji iznos naknade, stoga je ovakvo zakonsko rješenje apsolutno u suprotnosti i s pravom poduzetnika na slobodnu tržišnu utakmicu, koja je zajamčena Ustavom.

Upozorio je da se prijedlogom Zakona onemogućava trgovačkim društvima osnovanim od strane općina i gradova obavljanje poslova i pružanje javnih usluga koje nisu taksativno navedene u odredbama koje definiraju uslužne komunalne djelatnosti te održavanje komunalne infrastrukture što dovodi u opasnost rentabilnost pribavljene opreme koja na ovakav način neće moći biti isplaćena i što bi moglo rezultirati nerentabilnim poslovanjem, a nažalost moglo bi dovesti i do neželjene posljedice viška radnika, otkaza i nove nezaposlenosti.

Kao najbitnije je naglasio da Klub zastupnika IDS-a, PGS-a , RI-a nikako nije za zabrane obavljanja tržišne djelatnosti, već da je od krucijalne važnosti da postoji slobodno tržišno natjecanje, a ne da se pogoduje privatnim lobijima i to nauštrb komunalnih poduzeća i javnih usluga. „Stoga mi u Klubu držimo da obzirom na znatne manjkavosti, nedorečenosti i nelogičnosti ovakav tekst Zakona nije dobar, a neke njegove odredbe su potpuno neprihvatljive, zaključio je Demetlika.

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa