Općina Raša kandidirala se za status općine prijatelja djece

0
Općina Raša
Općina Raša

Raško općinsko vijeće na protekloj je sjednici donijelo Odluku o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelj djece. Općini sada predstoji donošenje Programa projekta „Općina Raša – prijatelj djece“ za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Temeljem tog dokumenta svake će se godine prilikom donošenja proračuna donositi Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece za narednu godinu.

Akcijom Gradovi  i općine – prijatelj djece lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a, koja sadrži četiri opća načela: djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika“. Nadalje djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni, pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta, što se odnosi na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela i na odluke koje donosi obitelj i na kraju djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir. Kad zadovolji kriterije iz programa grad ili općina stječe počasni naziv „prijatelj djece“

Općina Raša druga je istarska općina koja se uključila u akciju, prva je Općina Kanfanar. (R.S.)

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa