Otvara se kamenolom u Svetvinčentu, u planu rupa od 45 metara

0
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

U tijeku je javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš kamenoloma Gusta vala. Planirana je izgradnja kamenoloma površine 20 ha i dubine iskopa cca. 45 metara s rokom ekspolatacije od 40 godina. Izgradnja kamenoloma predstavljat će katastrofu, kako za okoliš ovog dijela Istre, tako i za turizam a da ne govorimo o zdravlju ljudi, navodi se u emailu jedne čitateljice upućenom našoj redakciji.

Na stranicama Općine Svetvinčenat objavljeno je da se "obavještava javnost i zainteresirana javnost da 31. listopada 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „Gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala na području općine Svetvinčenat“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 30. studenog 2017. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Svetvinčenat. Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u Općini Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, a utorkom od 8 do 17 sati, te ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8 do 16 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr, te Općine Svetvinčenat – www.svetvincenat.hr. Javno izlaganje održat će se 22. studenog 2017. godine u Općini Svetvinčenat u Mediteranskom plesnom centru Općine Svetvinčenat na adresi Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, s početkom u 17 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Cesta d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, trgovačkog društva SPP d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 30. studenim  2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa