Centar za socijalnu skrb uskratio sudu dokaze na štetu oca?

0
Centar za socijalnu skrb u Labinu
Centar za socijalnu skrb u Labinu

Je li Centar za socijalnu skrb Labin uskratio sudu dokaze na štetu oca, u jednom procesu glede utvrđivanja kontakata s djetetom, kao što se može naslutiti iz dokumenta koji je u posjedu naše redakcije? Naime, nedavno smo primili zapisnik s jedne od rasprava vođene na labinskom sudu u bolnim procesima vezanim uz skrb i kontakte s djetetom u slučaju razvoda braka. Po njemu se vidi koliko je važna reakcija nadležnih organa i kako eventualno (ne)postupanje može imati dalekosežne posljedice.

"Kao što je vidljivo iz samoga prijedloga, odnosno do sada prikupljenih dokaza prilikom donošenja svoje odluke iz 2011. godine sud nije imao na raspolaganju, odnosno na uvidu sve dokaze relevantne za odlučivanje u tom predmetu, odnosno neovlašteno je uskraćen za uvid u dokaze, odnosno zapisnike koji se odnose na nadzor kojeg je provodila ovlaštena osoba, kao voditelj nadzora nad ostvarivanju roditeljske skrbi nad maloljetnikom, a koji zapisnici su naknadno dostavljeni sudu“, stoji u zapisniku  s rasprave čiju kopiju posjedujemo.

„Da je sud u vrijeme donošenja svoje odluke imao na raspolaganju predmetne izvještaje, vjerojatno ne bi donio odluku o odbacivanju ovdje predlagateljeva zahtjeva za utvrđenje kontakata između predlagatelja i djeteta, odnosno vrlo vjerojatno bi prolongirao predmetni postupak do okončanja predmetnog nadzora i kompletiranja dokaznog materijala." navodi se u zapisniku.

"Da ovaj postupak treba ponoviti odnosno nastaviti ga vidljivo je iz same odluke Županijskog suda u Puli (....) iz koje se zapravo može iščitati da je predmetni sud zauzeo stanovište da dokazni postupak u ovosudnom postupku (....) zapravo nije doveden do kraja, odnosno da sud ne može donositi svoju odluku na osnovu nekih budućih neizvjesnih činjenica, odnosno evidentno je bio stav suda da je CZSS Labin bio dužan postupak nadzora, odnosno postupak posredovanja i medijacije dovesti do kraja, dostaviti ga sudu i za takvo utvrđenim činjeničnim stanjem, odnosno dokazima odlučiti u postupku“, piše u zapisniku.

U njemu se također navodi da „ukoliko sud dozvoli za ponavljanje ovog postupka i donijeti odluku da će nastaviti postupak broj (....), prijedlog za ponavljanje ovog postupka predlagatelj je podnio iz razloga što traži da odredi kontakte odnosno susrete i druženja izmedu predlagatelja, tj. oca i maloljetnika“.

„Međutim, ukoliko sud ponovno otvori taj postupak predlagatelj će tražiti i izmjenu sudske odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti odnosno da sud donese odluku s kojim će roditeljem dijete živjeti", navodi se u zapisniku.

"Pun. protustranke ističe da se protivi prijedlogu za ponavljanje postupka iz razloga što je tužitelj a što je razvidno iz izvješća koje je CZSS Labin dostavio, imao saznanja o provođenju nadzora od strane Centra, te ukoliko je smatrao da su ona bitna za donošenje meritorne odluke u ovoj stvari, to je isti trebao predložiti.", piše u zapisniku.

"Pun. predlagatelja ističe da neovisno o tome kakav tijek će imati dalje ovaj postupak, jedan od dokaza odnosno stvari koje bi trebalo odraditi stvari u ovom postupku je da u njemu uzme učešće Centar za socijalnu skrb. Ukoliko sud preotvori ovu raspravu u toj raspravi tužitelj ima pravo iznositi nove prijedloge i činjenice..." navodi se u zapisniku prema kojem je sudac dopustio ponavljanje pravomoćno okončanog parničnog postupka.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa