Poreč prvi u Istri izradio dokument o klimi

0
Poreč
Poreč

U sklopu provedbe EU projekta Life SEC Adapt gradsko poduzeće Parentium u suradnji s Gradom Porečom izradilo je dokument pod nazivom „Trenutno stanje i buduće promjene klimatskih pokazatelja kao uvod u Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama Grada Poreča – Parenzo“.

Grad Poreč, kao prvi Grad na području Istarske županije, izradio je dokument čija je svrha davanje prikaza stvarnog, trenutnog stanja klimatskih pokazatelja, kao što su temperatura i količina oborine, na području Poreča, te projekcije budućih promjena u razdoblju do 2100. godine, a sukladno mogućim europskim scenarijima kretanja emisija stakleničkih plinova u navedenom periodu.

Klima na Zemlji se mijenja. Učinci ovih promjena prisutni su diljem svijeta, a klimatske će promjene imati značajan utjecaj po ljudsko zdravlje, sveukupno društvo i gospodarstvo i utjecat će na sve sektore, od poljoprivrede do vodnih resursa. Rastući broj prirodnih katastrofa sve će više utjecati na gospodarski rast, dok sve više dijelova svijeta bude pod utjecajem promjenjivih i ekstremnih vremenskih uvjeta. Dosadašnji pokušaji usmjereni na ograničavanje količina emisija stakleničkih plinova na globalnoj, svjetskoj razini nisu polučili zadovoljavajuće rezultate i svijet se mora pripremiti na izazove koje sa sobom nose klimatske promjene. Sam po sebi, postupak ublažavanja nije dostatan alat u borbi protiv klimatskih promjena, te će stoga, svaka zemlja morati proći postupak prilagodbe klimatskim promjenama.

Zbog navedenih razloga i klimatskih izazova, Grad Poreč je 1. rujna 2015. godine započeo s provedbom EU projekta pod nazivom LIFE SEC ADAPT („Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planninig Climate Change Adaptation Strategies“), , a 5. srpnja 2016. godine pristupio je i Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji i na taj način postao jedan od prvih šest gradova potpisnika novog Sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje provedeno kroz izradu ovog dokumenta ukazuje na činjenicu da je na području  Poreča prisutno značajno zatopljenje, kako na godišnjoj tako i na sezonskoj skali, te da količina oborina pokazuje slabu tendenciju povećanja u svim sezonama, osim ljeti kada se uočava blago smanjenje oborina. U periodu do kraja 21. stoljeća na području grada Poreča možemo očekivati da će pojava ekstremnih vremenskih događaja kao što su toplinski valovi i olujna nevremena praćena obilnim oborinama biti sve učestalija i intenzivnija, dok će ljeta biti sve toplija i suša, a zime sve vlažnije. Osim predstavljanja rezultata provedenog istraživanja, u dokumentu je dan i strateški okvir trenutnog političkog konteksta na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini, te su dane točne smjernice vezano uz provedbu aktivnosti u postupku izrade strategije prilagodbe klimatskim promjenama.

Kroz provedbu projekta Life SEC Adapt, Grad Poreč i gradsko poduzeće Parentium, u studenom 2016. godine izradili su Izvješće o procjeni trenutnog stanja klimatskih pokazatelja za područje Poreča, a trenutno se prikupljaju podaci za izradu Procjene ranjivosti i rizika sektora od posebnog interesa za područje Poreča.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa