Mlad, stručan i iskusan: Igor Pasini novi ravnatelj Kamenjaka

0
Igor Pasini
Igor Pasini

Na šestoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 18. prosinca Igor Pasini iz Pule imenovan je ravnateljem Javne ustanove Kamenjak u novom četverogodišnjem mandatu.

Obzirom da dosadašnjem ravnatelju Nevenu Iveši četverogodišnji mandat ističe sredinom siječnja 2014. godine, Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak raspisalo je javni natječaj, a Općinsko vijeće Općine Medulin Odlukom od 19. studenog imenovalo je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak.

Članovi povjerenstva bili su: Tea Rosanda, predsjednica; Divna Radolović Rosanda, članica i Matija Medica, član. Povjerenstvo je, sukladno Statutu javne ustanove, zaduženo da nakon ocjene prijava pristiglih na javni natječaj i nakon provedenog razgovora s kandidatima prijavljenim na natječaj predloži Općinskom vijeću Općine Medulin kandidata koji je u najvišem stupnju zadovoljio propisane uvjete za ravnatelja ustanove.

Na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice JU Kamenjak pristigle su prijave 12 kandidata, od kojih su dva diplomirana ekonomista, jedan inženjer šumarstva, jedan novinar, jedan profesor talijanskog jezika i književnosti, jedan agronom, jedan inženjer elektrotehnike, dva biologa, dva doktora biologije i jedan doktor agronomije.

Tri su kandidata bila s područja Općine Medulin, sedam iz Istarske županije a dvije kandidatkinje iz Zagreba, odnosno Koprivnice. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da dvije prijave nisu potpune te je povjerenstvo na razgovor pozvalo preostalih deset kandidata.

Nakon obavljenih razgovora, uzimajući u obzir stručnu spremu, radno iskustvo i predloženi program rada, Povjerenstvo je odlučilo kako je Igor Pasini kandidat koji je u najvišem stupnju zadovoljio propisane uvjete za ravnatelja ustanove, te je predloženo Općinskom vijeću da donese odluku o njegovom imenovanju.

Promjene u Upravnom vijeću

Općinsko vijeće većinom je glasova odlučilo vođenje Javne ustanove Kamenjak u novom četverogodišnjem mandatu povjeriti Igoru Pasiniju iz Pule. Nakon niza formalno pravnih, statutarnih i financijskih nepravilnosti te prekršaja u Javnoj ustanovi Kamenjak došlo je do promjene saziva Upravnog vijeća ustanove u čiji su saziv ušli Tea Rosanda kao predsjednica Upravnog vijeća, Vlasta Mihovilović kao zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, Kristina Pliško članica, Ljubomir Mezulić predstavnik vlasnika zemljišta na Kamenjaku i Dubravko Stanko kao član.

Usklađeni je akt o osnivanju, statut i ostali pravni akti sa Zakonom o zaštiti prirode. Vodeća politička opcija u Općini Medulin odlučila je da više neće dopustiti politiziranje rada Javne ustanove Kamenjak te je dala povjerenje neovisnom mladom ekonomistu iz Pule, s bogatim stručnim i radnim iskustvom, a koji nije član nijedne političke opcije.

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI/A GRAĐEVINSKI/A RADNIK/CA

Do: 30.09.2020.

PLOMIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI/A RADNIK/ICA U GRAĐEVINARSTVU

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA