'Učlanili smo se u SRD Plomin, unajmimo apartman i lovimo“