Istarski Slovenci bili su rukovodeći kadar Austrougarske mornarice