Održan Memorijal Šime Buzov, pobijedili zagrebački policajci