Obavljen tehnički pregled dječjeg vrtića u Dračevcu