Tijara News Festival nastavio se izložbom svadbene fotografije