Pula veliko gradilište: rade se ceste, parkirališta, rotori...