U četiri slučaja stanari obavezno moraju izraditi Projekt dimnjaka