Investicijski i turistički potencijal Poreča predstavljen u Švicarskoj