Stabla su sastavni dio svih budućih planova uređenja Giardina