'Ovdje vježbam tek mjesec dana, ali već sada bolje spavam'