Sanira se i obnavlja urušeni dio južnih zidina Plomina