'Bio je u jako lošem stanju zbog udisaja velike količine dima'