'Dokazali smo da se u Poreču lovi velika riba i da imamo trofejne ulove'