Grad Poreč se razvija i širi, ali i uspješno smanjuje emisiju CO2