Uređeno izletište Kašteljir: Nova atrakcija u općini Kanfanar!