'Hrvatska duguje priliku vama mladima da radom ostvarite snove'