'Naša Poreština je u NOB-u dala 1.600 aktivnih boraca'