Poreč: Uređuje se pješačka komunikacija do Doma zdravlja