Grad Labin energetski obnavlja školu Kature i Dječji vrtić