Izgrađene sve ceste prema budućem trgovačkom centru Max Stoja