'Slavuja, zemlja u kojoj ljudi bezbrižno pjevaju kao slavuji'