Tahiri o Romima u Puli: Važna je međuinstitucionalna suradnja