U Poreču svečano otvorena preuređena Zabina poslovnica