Umjesto bacanja, maturanti Strukovne škola Pula hranu donirali