U Histriji počela dvodnevna konferencija o zelenim gradovima