Najavljeni „Dani otvorenih vrata“ i upisi u dječje vrtiće