Vidjeli Bambija kod Šparožne jame: Jedva je hodao (foto)