Završen ciklus predavanja u sklopu Tjedna za mlade