Na sjednici Savjeta mladih Grada Pule prezentiran lokalni program