Grad Vodnjan surađuje sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli