'Na prostoru Arheološkog muzeja dobit ćemo jedan senzacionalan muzej'