Savjesnim vozačima djeljeni CD-i Vesne Nežić Ružić (foto)