Miletić s nizozemskim premijerom na kongresu Europskih liberala