Potpisan ugovor o sufinanciranju obnove poda dvorane OŠ Vidikovac