Alen Udovič: Platak može postati nacionalno izletište broj jedan