Kreativni istraživači: Ima ih 21 i ispričat će fotopriču o Rovinju