Predstavljena knjiga Teran u Istri: Vino pripada teritoriju