U Umagu završen prvi ciklus edukacije djece iz informatike