Nagrađeni savjesni vozači: Propuštali su pješake na pješačkom