Fabrizio Vižintin u Bujama predstavio dio programa za djecu i mlade