Prijem u Medulinu: Buić najavio otvaranje vatrogasnog doma