Asfaltirana ulica i uređena parkirna površina u Novoj Vasi