Najavljeni Sajam sporta i utrka 100 milja Istre u Umagu